Elekter

Kui näed unes, et sinu kodus kõige ebasobivamal ajal elekter välja lülitati, siis ilmsi kahetsed sa seda, et ei võtnud sõprade ettepanekut vastu. Kui sa unes viid läbi mingeid katseid või töötad välja mingit elektriga seotud leiutist, siis ilmsi tasub sinu poolt võetud risk end ära. Kui sul aga unes katse ei õnnestunud, siis tasub sul ilmsi veel kord kõik poolt- ja vastuargumendid üle kaaluda.
Loading