Nutt

Unes nähtud nutmine ennustab pereprobleeme. Kui näed unes teiste nutmist, siis seisab sul ees leppimine ja perega ühinemine. Noore naise jaoks ennustab selline uni sellist tüli armastatuga, mis lõpeb kirgliku leppimisega juhul, kui ta vaid tunnistab seda, et tal ei olnud õigus. Kaubandusega seotud inimesele ennustab selline uni ajutisi ebameeldivusi ja hädasid. Kui kuuled unes südantlõhestavat nuttu, siis ilmsi oled sa mingist uudisest šokeeritud. Kui nägid unes, et kaugusest kostus vaevukuuldavat nuttu, siis tuleb sul ilmsi lähitulevikus võõraste probleemidega tegeleda. Pole ka välistatud, et selle käigus saavad sinu huvid kannatada. Kui sa enda nutmise peale unest üles ärkasid, siis on sinu psüühika ülekoormatud. Püüa oma muretsemise põhjused välja selgitada ja need kõrvaldada.
Loading